כתה ז3 – הרב אלעד ירדני

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא
10:00-10:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא
11:00-11:45
גמרא

12:00-12:45
משנה

12:55-12:45
הלכה

11:45-
א. צהרים

12:00-12:45
נביא

11:55-12:45
משנה
11:55-12:45
נביא
12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
א. צהרים
12:15-13:00
הלכה

12:15-13:00
א. צהרים

12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
שעת מחנך
13:20-14:05
מו"ט
13:20-14:05
אנגלית

13:05-13:50
משנה

13:20-14:05
ספרות

13:20-14:05
מתמטיקה
 
14:10-14:55
מו"ט

14:10-14:55
אנגלית

13:55-14:40
חינוך גופני

14:10-14:55
אנגלית
 
14:10-14:55
לשון
 
15:05-15:50
ספרות

15:05-15:50
הסטוריה

 
15:05-15:50
מתמטיקה
15:05-15:50
אנגלית
16:10-16:55
מתמטיקה

16:10-16:55
מתמטיקה

 
16:10-16:55
הבעה
16:10-16:55
מתמטיקה
17:05-17:50
מתמטיקה
17:05-17:50
לשון
 
17:05-17:50
לימודי א"י
17:05-17:50
חינוך גופני