כתה ט1 – הרב מנשה רחמים

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-9:15
שיחות פ"ש

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא
9:15-9:50
מדעים

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
תורה

11:15-11:55
אמונה

11:05-11:55
תורה

11:05-11:55
גמרא
10:10-10:55
מדעים

12:10-13:20
סדר 
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:55
מתמטיקה

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה
11:05-11:50
מדעים
13:20-14:05
א. צהרים
13:20-14:05
א. צהרים

13:00-13:50
מנחה
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים
 
14:10-14:55
מחשבים

14:10-14:55
לשון

13:55-14:40
מתמטיקה

14:10-14:55
אזרחות
14:10-14:55
מתמטיקה
 
15:05-15:50
מתמטיקה

15:05-15:50
מתמטיקה

 
15:05-15:50
מחשבים
15:05-15:50
ספרות
16:10-16:55
נביא

16:10-16:55
ספרות

 
16:10-16:55
הסטוריה
16:10-16:55
נביא
17:05-17:50
הסטוריה
17:05-17:50
אנגלית
 
17:05-17:50
חינוך גופני
17:05-17:50
אנגלית
18:00-18:45
חינוך גופני
 
18:00-18:45
אנגלית
 
 18:00-18:45
לשון
18:00-18:45
אנגלית