כתה יא2 – הרב רוני כהן

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-9:15
שיחות פ"ש

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא
9:15-9:50
הבעה

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
אמונה

11:15-11:55
מחשבת

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
שעת מחנך
10:10-10:55
לשון

12:10-13:20
סדר 
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:55
סדר

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה
11:05-11:50
אנגלית
13:20-14:05
א. צהרים
13:20-14:05
א. צהרים

13:00-13:50
מנחה
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים
 
14:10-14:55
אנגלית

14:10-14:55
נביא

13:55-14:40
אזרחות

14:10-14:55
חינוך גופני
14:10-14:55
מחשבת
 
15:05-15:50
אנגלית

15:05-15:50
מחשבת

הסטוריה

15:05-15:50
אנגלית
15:05-15:50
מגמות
16:10-16:55
מתמטיקה

16:10-16:55
מחשבת

לשון

16:10-16:55
מתמטיקה
16:10-16:55
מגמות
17:05-17:50
מתמטיקה
17:05-17:50
נביא
 
17:05-17:50
מגמות
17:05-17:50
מתמטיקה
18:00-18:45
מגמות
18:00-18:45
היסטוריה
 
 18:00-18:45
מגמות
18:00-18:45
מתמטיקה