כתה יא 3 – הרב שלמה שלוסברג

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-9:15
שיחות פ"ש

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא
9:15-9:50
היסטוריה

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
אמונה

11:15-11:55
מחשבת

11:05-11:55
תורה

11:05-11:55
שעת מחנך
10:10-10:55
הבעה

12:10-13:20
סדר 
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:55
אזרחות

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה
11:05-11:50
אנגלית
13:20-14:05
א. צהרים
13:20-14:05
א. צהרים

13:00-13:50
מנחה
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים
 
14:10-14:55
אנגלית

14:10-14:55
מחשבת

13:55-14:40
לשון

14:10-14:55
נביא
14:10-14:55
אזרחות
 
15:05-15:50
אנגלית

15:05-15:50
נביא

מחשבת

15:05-15:50
אנגלית
15:05-15:50
מגמות
16:10-16:55
מתמטיקה

16:10-16:55
היסטוריה

מחשבת

16:10-16:55
מתמטיקה
16:10-16:55
מגמות
17:05-17:50
מתמטיקה
17:05-17:50
חינוך גופני
 
17:05-17:50
מגמות
17:05-17:50
מתמטיקה
18:00-18:45
מגמות
18:00-18:45
לשון
 18:00-18:45
מגמות
18:00-18:45
מתמטיקה