כתה יב 4 – הרב אושרי ברוך

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-9:15
שיחות פ"ש

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא
9:15-9:50
ר"מ

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
אמונה

11:15-11:55
אמונה

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
שעת מחנך
10:10-10:55
ר"מ

12:10-13:20
סדר 
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:55
נביא

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה
 
13:20-14:05
א. צהרים
13:20-14:05
א. צהרים

13:00-13:50
מנחה
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים
 
14:10-14:55
מתמטיקה

14:10-14:55
מתמטיקה

13:55-14:40
אזרחות

14:10-14:55
אנגלית
14:10-14:55
מתמטיקה
 
15:05-15:50
אנגלית

15:05-15:50
מתמטיקה

ר"מ

 
15:05-15:50
אזרחות
16:10-16:55
אנגלית

אנגלית

 
 
16:10-16:55
אזרחות
17:05-17:50
א"י
מתמטיקה
 
 
17:05-17:50
מתמטיקה
18:00-18:45
א"י
א"י  18:00-18:45
חינוך גופני