כתה י1 – הרב שמחי גרוס

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-10:00
גמרא

8:40-9:15
שיחות פ"ש

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא

10:15-11:00
גמרא
9:15-9:50
חינוך גופני

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
הלכה

11:15-11:55
הלכה

11:05-11:55
אמונה

11:05-11:55
שעת מחנך
10:10-10:55
לשון

12:10-13:20
סדר 
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:55
סדר

12:10-12:50
סדר
מנחה

12:10-12:50
סדר
מנחה
11:05-11:50
לשון
13:20-14:05
א. צהרים
13:20-14:05
א. צהרים

13:00-13:50
מנחה
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים

13:20-14:05
א. צהרים
 
14:10-14:55
חינוך גופני

14:10-14:55
היסטוריה

13:55-14:40
תורה

14:10-14:55
מתמטיקה
14:10-14:55
מגמות
 
15:05-15:50
מתמטיקה

15:05-15:50
תורה

 
15:05-15:50
מתמטיקה
15:05-15:50
לשון
16:10-16:55
מגמות

16:10-16:55
אנגלית

 
16:10-16:55
מגמות
16:10-16:55
אנגלית
17:05-17:50
מגמות
17:05-17:50
מתמטיקה
 
17:05-17:50
אנגלית
17:05-17:50
נביא
18:00-18:45
הסטוריה
 
18:00-18:45
מתמטיקה
 
 18:00-18:45
אנגלית
18:00-18:45
נביא