כתה ז2 – הרב אסף קירשנבוים

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:15
גמרא

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
גמרא

10:00-10:45
גמרא
9:15-9:50
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא
10:10-10:55
שעת מחנך

12:00-12:45
משנה

12:55-12:45
הלכה

11:45-
א. צהרים

12:00-12:45
נביא

11:55-12:45
משנה
11:05-11:50
לשון
12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
א. צהרים
12:15-13:00
הלכה

12:15-13:00
א. צהרים

12:45-13:15
א. צהרים
 
13:20-14:05
חינוך גופני
13:20-14:05
אנגלית

13:05-13:50
משנה

13:20-14:05
נביא

13:20-14:05
מתמטיקה
 
14:10-14:55
ספרות

14:10-14:55
אנגלית

13:55-14:40
לשון

14:10-14:55
אנגלית
 
14:10-14:55
הבעה
 
15:05-15:50
לימודי א"י

15:05-15:50
מו"ט

 
15:05-15:50
חינוך גופני
15:05-15:50
אנגלית
16:10-16:55
מתמטיקה

16:10-16:55
מתמטיקה

 
16:10-16:55
ספרות
16:10-16:55
מתמטיקה
17:05-17:50
מתמטיקה
17:05-17:50
מו"ט
 
17:05-17:50
מתמטיקה
17:05-17:50
הסטוריה