כתה ז1 – הרב שטיינר אברהם 

ראשון שנישלישירביעיחמישישישי
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
07:15-8:00
תפילה
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:40
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר
8:00-8:30
א. בוקר

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
תורה

8:40-9:45
גמרא בקיאות

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
תורה

10:00-10:45
תורה
10:00-10:45
גמרא בקיאות

11:00-11:45
גמרא עיון

11:00-11:45
גמרא עיון

11:00-11:45
הלכה

11:00-11:45
גמרא

11:00-11:45
גמרא
11:00-11:45
נביא

12:00-12:45
גמרא עיון

12:55-12:45
גמרא עיון

11:00-12:45
גמרא

12:00-12:45
נביא

11:55-12:45
משנה
11:55-12:45
לשון
12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
א. צהרים

12:15-13:00

12:45-13:15
א. צהרים
12:45-13:15
שעת מחנך
13:20-14:05
משנה
13:20-14:05
מתמטיקה

13:20-14:05
אמונה

13:20-14:05
הסטוריה

13:20-14:05
מתמטיקה
 
14:10-14:55
חנ"ג

14:10-14:55
לשון

14:10-14:55
חנ"ג

14:10-14:55
אנגלית
 
14:10-14:55
אנגלית
 
15:05-15:50
ספרות

15:05-15:50
אנגלית

 
15:05-15:50
לשון
15:05-15:50
אנגלית
16:10-16:55
מתמטיקה

16:10-16:55
לימודי א"י

 
16:10-16:55
היסטוריה
16:10-16:55
מתמטיקה
17:05-17:50
מתמטיקה
17:05-17:50
מדעים
 
17:05-17:50
ספרות
17:05-17:50
מדעים